Word lid van Kybernetes!
Loading...
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Dit is een optioneel veld

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Onjuiste IBAN.
Dit is een verplicht veld
Hiermee machtig je Kybernetes voor een jaarlijkse SEPA incasso van het lidmaatschapsgeld dat €10,00 bedraagt. Je neem er kennis van dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 3 juli van het huidige schooljaar. Indien er niet op tijd wordt opgezegd ben je lid tot het volgende studiejaar eindigt en verplicht de betaling te voldoen.
Je moet toestemming geven voor de autoincasso

Kybernetes is verplicht te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het verwerken van persoonsgegevens in de AVG. Kybernetes verkoopt geen persoonsgegevens aan sponsoren en-/of derden. Lees meer hierover in ons Privacybeleid.
Je moet toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens

Hiermee ga je akkoord met de volledige inhoud van de statuten en huisregelementen die gelden binnen Kybernetes.
Je moet akkoord gaan met de statuten en huisreglementen