Het Tiende bestuur van Kybernetes

Kybernetes heeft zijn tiende bestuur gevonden! Dat betekent dat er een tweede lustrum plaats vind! En dat betekent een boel leuke acitviteiten en borrels! Naast de gezelligheid die altijd in het hok te vinden is, is de activiteitencommissie druk bezig met wekelijks leuke dingen doen. Bekijk de postermuur in het hok om erachter te komen wat er op de planning staat en kom als je dan toch in het hok ben. Maak kennis met iedereen van het bestuur en de leden!

De commissies van dit jaar zijn te vinden op de commissie pagina! Deze gewaardeerde leden zijn verdeeld over de volgende commissies;

  • Activiteitencommissie
  • Studiecommissie
  • Mediacommissie
  • Eerstejaarsweekendcommissie
  • Studiereiscommissie
  • Websitecommissie

Ook Kybernetes zet zich dit jaar in voor een veiligere omgeving voor studenten. Als je Daarvoor hangen er posters in het hok en zal bij elke activiteit een instructieblad aanwezig zijn en stellen we samen een vertrouwenspersoon op met wie je over moeilijke dingen kan praten. Ook school bied vertrouwenspersonen aan en we raden iedereen aan om niet te aarzelen om hier op af te stappen. Denk aan jezelf!

Alle voorgaande besturen kan je terugvinden op de pagina bestuur.

Een kleine historie

In collegejaar 2011-2012 is de opleiding Mechatronica aan de Haagse Hogeschool in Delft van start gegaan. In datzelfde jaar hebben vijf gemotiveerde studenten zich ingezet om Kybernetes op te richten met als doel het verbinden en ondersteunen van Mechatronicastudenten tijdens hun studietraject. Destijds was Mechatronica een nieuw vakgebied en zijn de oprichters echte pioniers geweest met de oprichting van Kybernetes. Tot op heden is Kybernetes nog steeds de enige zuivere Mechatronica studievereniging van Nederland. De vereniging ontleent haar naam aan het Griekse woord "kybernētēs", dat betekend cybernetica. Op 13 oktober 2011 zijn de statuten vastgesteld bij de notaris en op 17 oktober 2011 volgde de inschrijving bij de kamer van koophandel. Dit jaar bestaat de vereniging alweer tien jaar!

De oprichters en eerste bestuursleden waren: Rowan Voermans; voorzitter, Bartel Meijers; secretaris, Teun Kortekaas; penningmeester, Bart Entink; lid en Erik van de Kerkhof; lid. Tegenwoordig worden de functies penningmeester en lid respectievelijk thesaurier, commissaris onderwijs en commissaris activiteiten genoemd.

In het logo zijn de verschillende elementen van ons vakgebied verwerkt. Het tandwiel staat voor de mechanische kant van Mechatronica. Tegelijkertijd kan dit gezien worden als een blokgolf gerelateerd aan de elektrotechniek. In het midden staat de 1 en de buitenrand vormt een 0. Dit verwijst naar de informatica. Het 'groter dan'- en het 'kleiner dan' -symbool vormen samen met de 1 de letter K van Kybernetes, maar duiden tegelijkertijd ook het vakoverschrijdend geheel, de wiskunde, aan.